Natalya vs. Ruby Riott

Tables Match

33 Oracles have spoken

Natalya
Natalya
81.82%
(27 predictions - 81.82%)
Ruby Riott
Ruby Riott
18.18%
(6 predictions - 18.18%)
Result:Natalya winsPrediction:Natalya
Prediction:Natalya
Prediction:Natalya
Prediction:Ruby Riott
Prediction:Ruby Riott
Prediction:Natalya
Prediction:Natalya
Prediction:Natalya
Prediction:Natalya
Prediction:Ruby Riott
Prediction:Ruby Riott
Prediction:Natalya
Prediction:Natalya